Veranstaltung

RegioCoop SK-AT: 13.12.2022 | záverečna konferencia

V mene Bratislavského samosprávneho kraja, spolu s projektovými partnermi Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, NÖ.Regional.GmbH a Trnavský samosprávny kraj si Vás týmto dovoľujeme pozvať na záverečnú konferenciu projektu RegioCoop SK-AT, ktorá sa bude konať dňa 13.12.2022 prostredníctvom online platformy ZOOM. Program bude zahŕňať privítanie, prezentáciu aktivít a výstupov projektu  a prezentáciu možností spolupráce v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT pre programové obdobie 2021-2027. Tešíme a na Vašu účasť !

Zoom-Link: https://us06web.zoom.us/j/81247190673?pwd=ejNIdU5Zcjcrd2NUWDFrTTZDZlU2dz09

13/12/2022
Dátum
10:00 Uhr
Čas
nevyhnutné
Registrácia
Zoom-Meeting
Miesto podujatia
RegioCoop SK-AT
Organizátor