Projektmanagement

Registráci do našich sietí v projekte RegioCoop SK-AT / Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

RegioCoop SK-AT - Regional Cooperation SK-AT

Prihlásenie sa do našich sietí v projekte RegioCoop SK-AT / Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Na dotazník doposiaľ odpovedalo vyše 300 respondentov, najčastejšie z verejného sektora. Medzi najväčšie prekážky spolupráce sa zaradila administratívna náročnosť projektov či jazyková bariéra. Naopak, spoločné hranice boli vnímané ako najmenší problém. Viac ako polovica respondentov má už nápady na konkrétne projekty, pričom najväčší záujem je o spoluprácu v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, smart cities, či o výchovu a vzdelávanie.

 

Zapojení respondenti resp. cieľové skupiny budú prizývaní na tematické stretnutia, kde budú mať možnosť stretnúť sa s ďalšími aktérmi aj z druhej strany hranice a debatovať o spoločných projektoch alebo spolupráci na konkrétne témy.

 

Protokoly z tematických stretnutí nájdete nižšie. Poskytnú vám náhľad do práce sietí.

 

V prípade záujmu o účasť Vás prosíme, aby ste do tohto formulára doplnili Vaše kontaktné údaje a oblasť/oblasti, o ktoré sa zaujímate, a nadväzne ho odoslali na adresu lead partnera projektu:  (dietmar.baurecht@wirtschaftsagentur-burgenland.at)

 
Download Registrácia

Downloads und Links

Ihre Ansprechpartner

Mag. Dietmar Baurecht
+43 5 9010-2434