Vortrag

DigiVil – podpora digitalizácie vo Vašej 7.9.2022

INTERREG-projekt Digital Village (DigiVil) si kladie za úlohu skvalitniť spoluprácu medzi kľúčovými aktérmi v oblasti regionálnych inovačných systémov a tým aj podporiť rozvoj digitalizačných prístupov pre obce v celom slovensko-rakúskom programovom regióne.

07/09/2022
Dátum
10:00 Uhr
Čas
nevyhnutné
Registrácia
Technologiezentrum Eisenstadt, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt
Miesto podujatia
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Organizátor

Poznáte projekt DigiVil?

INTERREG-projekt Digital Village (DigiVil) si kladie za úlohu skvalitniť spoluprácu medzi kľúčovými aktérmi v oblasti regionálnych inovačných systémov a tým aj podporiť rozvoj digitalizačných prístupov pre obce v celom slovensko-rakúskom programovom regióne.

Prečo je DigiVil vhodný pre Vašu obec?

Dopyt občanov po posilnení digitalizácie v obciach rastie stále viac, čomu v neposlednom rade napomohla aj nedávna pandémia COVID-19 a s ňou spojené opakované lockdowny. Mnohé procesy v obciach je možné veľmi dobre naštartovať aj vďaka novým technológiám a vzájomnej spolupráci medzi obcami. Práve z toho vychádzame, a boli by sme radi, keby ste sa aj Vy zapojili do tejto spolupráce!

Zapojíte sa do DigiVil?

     • Zúčastňujte sa našich inovačných podujatí.
     • Čerpajte zo skúseností iných obcí.
     • Využite možnosti sieťovania s kľúčovými aktérmi v oblasti inovácií v rakúsko-slovenskom hraničnom regióne.
     • Naštartujte nové nápady v oblasti digitalizácie.
     • Nové nástroje a možnosti rozšíria Váš horizont.
     • Navštevujte zdarma workshopy venované strategickému plánovaniu digitalizácie pre Vašu obec.
     • Nadväzujte kontakty so vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a v Rakúsku.
     • Informujte sa o možnostiach podpory na implementáciu projektov (Digital Innovation Hub Bgld).

Program

10.00 h    Uvítanie účastníkov
Roman Wappl, Wirtschaftsagentur Burgenland

10:15 h    Prezentácia projektu a aktuálnych výsledkov
Mag. Walter Schrittwieser, MIND CONSULT & RESEARCH GmbH
Mag. Martin Stark, Donau-Universität Krems

10:30 h    Riadenie Digital Vorarlberg / Projekt vConnect: Intranet, poznatková a kooperačná platforma
Fabian HUßL, BSc, projektový manažér pre inovatívne riešenia v oblasti IT
Združenie obcí Vorarlberg

10:50 h    Rozmach vďaka digitalizácii na vidieku – uplatnenie v praxi
Ing. Joachim Hacker, Európske centrum pre obnoviteľné energie
Ing. Dipl.-Ing. Marian Lux, LuxActive

11:10 h     Spolupráca na poli vzdelávania:  obce – firmy – školy
Mag. Andreas Otmischi, MAC My Academy

11:20 h    Možnosti pre spoluprácu s obcami
DI Marcus Hofmann, Forschung Burgenland

11:40 h      Otázky. Výmena poznatkov a skúseností. Diskusia. Sieťovanie.    

 

Na záver by sme vás ako členov našej siete chceli pozvať na spoločný obed formou bufetových stolov!

Moderátor podujatia: Mag. Walter Schrittwieser (MIND CONSULT & RESEARCH GmbH)

Účasť na podujatí nie je spoplatnená. Podmienkou sú prihláška a dodržiavanie aktuálnych protipandemických opatrení!